W jaki sposób najlepiej wybrać kierunek układania paneli podłogowych ?

W jaki sposób najlepiej wybrać kierunek układania paneli podłogowych ?

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniego kierunku montażu desek paneli podłogowych jest umiejscowienie źródła światła (okno, drzwi). Doradza się instalować podłogę równolegle do źródła światła. Dzięki temu podkreślamy wzór deski i unikamy eksponowania długich połączeń przez załamywanie się światła słonecznego.

W jaki sposób zacząć montaż paneli podłogowych gdy ściany nie są równe ?

W jaki sposób zacząć montaż paneli podłogowych gdy ściany nie są równe ?

Czasami jest potrzeba, aby dociąć pierwszy rząd desek ( panele podłogowe ) tak, aby przełożyć na nie kształt ściany.

Zamocuj trzy pierwsze rzędy desek, umieść w ten sposób złączony zestaw desek przy ścianie, biorąc pod uwagę, że konieczne jest zostawienie 10mm przestrzeni dylatacyjnej dookoła całego pomieszczenia.

Mając już tak złączony zestaw desek, weź mały kawałek (zobacz rys. 10) i zrób otwór w odległości 5 cm od krawędzi (ta odległość będzie zależała od głębokości i nierówności w ścianie).

Użyj tego kawałka deski, z ołówkiem przełożonym przez wcześniej wykonany otwór i przeciągnij z jednej strony ściany na drugą stronę, aby zaznaczyć pierwszy rząd desek, w taki sposób przełożysz nieregularne kształty ściany na deski.

Kiedy kształt ściany zostanie odrysowany, usuń pierwszy rząd podłogi, aby w deskach wyciąć kształt, odpowiedni do kształtu ściany.

Po dokonaniu cięcia, zmontuj deski tak jak wcześniej i dosuń je do ściany, nie zapominając o pozostawieniu 10mm szczeliny dylatacyjnej na całym obwodzie.

Postępując w ten sam sposób, dokonaj montażu ostatniego rzędu (panele podłogowe), jeśli ściana również nie jest równa.

Jeśli nierówności ściany są mniejsze niż 10mm:

 • Wszystkie deski z ostatniego rzędu powinny być zamontowane, ale ułóż je względem nierównej ściany bez konieczności zostawienia 10mm przestrzeni dylatacyjnej.
 • Użyj kawałka z otworem na 10mm od brzegu (zobacz rys. 1),aby przenieść nierówności ściany na deski.
 • Kiedy kształt ściany zostanie odrysowany, zdemontuj deski jedna po drugiej i dokonaj cięcia, aby przystosować każdą deskę pod kształt ściany. Następnie zamontuj deski w tej samej kolejności, w której były zmontowane przed docinaniem.
 • W wyniku tej czynności, uzyskasz 10mm przestrzeń dylatacyjną na całym obwodzie.

Czy wiesz już jak zamontować panele podłogowe ?

 

Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.3

Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.3

Po ułożeniu podłogi:

 • po ułożeniu całej podłogi usuwamy kliny dystansowe i mocujemy listwy,
 • zamiatamy i odkurzamy podłogę, zabrudzone miejsca czyścimy zwilżoną ścierką,
 • gotową podłogę w pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych lub olejowanych, poleconym przez sprzedawcę parkietu/deski, który uniemożliwi wniknięcie przypadkowo rozlanej wody w mikroszczeliny między klepkami parkietu/deskami,
 • pokrycie podłogi środkiem impregnującym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami wchłonięcia wody,
 • dalszą pielęgnację podłogi przeprowadzić z uwzględnieniem wskazówek producenta środka pielęgnacyjnego,
 • podłogi dodatkowo nie lakierujemy,
 • przy myciu podłogi używać wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa, unikać nadmiaru wody,
 • w przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza poniżej 45÷50%, nastąpi kurczenie się deszczułek i powstawać będą szczeliny między nimi. Może to również doprowadzić do wyłódkowania lub wykrawędziowania podłogi,
 • w przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza powyżej 55÷60%, może nastąpić wyłódkowanie, wykrawędziowanie lub wybrzuszenie podłogi.
Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.2

Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.2

Jak prawidłowo układać podłogę drewnianą Finish Parkiet i Finish Deska (cz. 2) ?

Podczas układania podłogi:

 • podczas układania parkietu/deski temperatura powietrza powinna wynosić 18÷22°C, a wilgotność powietrza 45÷60%. Ten zakres temperatur
  i wilgotności odpowiada wilgotności podłogi, która wynosi 7?2% i taką wilgotność należy utrzymywać przez cały okres
  użytkowania FINISHPARKIET/FINISHDESKI,
 • do układania podłogi należy stosować kleje przeznaczone do podłóg gotowych,
 • grubość nanoszenia kleju i jego zużycie zależne są bezpośrednio od wyrównania posadzki,
 • klepki zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta kleju. Wskazane jest przeprowadzenie próby czyszczenia
  na elementach nieprzyklejonych do podłoża,
 • klepki parkietowe układamy do wystającego pióra, ułatwia to ich dopasowywanie i skraca czas potrzebny do ułożenia całej podłogi.

 

ciąg dalszy niebawem

Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.1

Jak prawidłowo montować podłogę drewnianą FinishParkiet i FinishDeska cz.1

Jak prawidłowo układać podłogę drewnianą Finish Parkiet i Finish Deska (cz.1)?

Nowoczesny system łączenia to prosta i sprawna instalacja, a kilka podstawowych zasad pielęgnacji zapewnia utrzymanie kondycji naszej podłogi w idealnym stanie przez długie lata. Aby użytkownik był w pełni zadowolony z naszego produktu zalecamy wykonanie następujących czynności.

Przed ułożeniem podłogi:

 • opakowanie, w jakim jest sprzedawany FINISHPARKIET/FINISHDESKA, nie jest hermetyczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu produktu,
 • parkiet/deskę należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach o stałej temperaturze 18÷22°C
  i wilgotności względnej powietrza 45÷60%, rozpakowywać bezpośrednio przed ułożeniem,
 • nie należy klimatyzować parkietu/deski przed montażem,
 • zalecamy klejenie podłogi na podłoże równe, mocne, suche, wolne od rys i spękań,
 • wilgotność podłoża powinna wynosić: jastrych cementowy ? 2,0% CM, beton ? 2,0% CM, podkłady anhydrytowe ? 0,5% CM,
 • wilgotność podłoża na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić: jastrych cementowy ? 1,8% CM, beton ? 1,8% CM, podkłady
  anhydrytowe ? 0,3% CM,
 • przed gruntowaniem podłoże należy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego, a następnie dokładnie odkurzyć,
 • podłoże nierówne wyrównać masą samopoziomującą,
 • zaleca się stosowanie preparatów gruntujących przed nałożeniem kleju,
 • pomieszczenie pomalować i układanie podłogi traktować jako ostatnią czynność budowlaną w tym pomieszczeniu, w przypadku potrzeby malowania ścian i sufitu po ułożeniu parkietu/deski, należy podłogę dokładnie zabezpieczyć folią i papierem falistym, a wcześniej zaimpregnować,
 • zabezpieczenie ułożonej podłogi folią i papierem falistym nie oznacza, że jest ono wystarczające w celu ochrony przed uszkodzeniami związanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.

ciąg dalszy niebawem

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.4

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.4

Montaż paneli

Panele laminowane układamy w rzędach, zazwyczaj prostopadle do głównego źródła naturalnego światła. Zapewni to zarówno podkreślenie walorów estetycznych podłogi, jak i większą trwałość. Jednak jeżeli chcemy wizualnie poszerzyć pomieszczenie, można ułożyć panele w poprzek pokoju. Przy zakupie desek z ciągłością wzou, przed ulożeniem należy je odpowiednio posortować.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją układania paneli, ponieważ niemal każdy model może różnić się zastosowanymi systemami łączenia. Instrukcja montażu znajduje się na odwrocie etykiety w każdej paczce paneli Sensa.

Podłogi laminowane to tzw. ?podłogi pływające? ? nie są na stałe przytwierdzone do podłóg ani ścian, lecz mają możliwość minimalnego przesuwania się, co zapobiega odkształceniom. Przy montażu należy pozostawić szczelinę dylatacyjną: przerwę pomiędzy krawędzią paneli, a wszystkimi elementami prostopadłymi do podłogi. Aby zamaskować szczelinę, warto wykończyć podłogę listwami przypodłogowymi dopasowanymi kolorystycznie do odcienia paneli. Panele należy układać w odstępie 10 mm od ścian i wszelkich elementów zainstalowanych na stałe, tj. schodów, rur grzewczych itp. (tzw. szczelina dylatacyjna).

Odcięte kawałki paneli nadają się do układania, jeśli ich długość wynosi przynajmniej 40 cm. Wzajemne przesunięcie każdego panelu względem panelu równoległego powinno wynosić co najmniej 40 cm.

Poszczególnych paneli nie wolno dobijać! Przy układaniu nie wolno używać młotka ani innych tego typu narzędzi, nie wolno również wsuwać poziomo jednego panelu w drugi (grozi to uszkodzeniem połączeń). Prawidłowe łączenie paneli Sensa gwarantuje możliwość ich wielokrotnego demontażu i ponownego montażu.

Panele łączone bez użycia kleju można od razu po ułożeniu w pełni obciążać. Po około 2 godzinach od zakończenia układania należy usunąć klocki dystansowe.

Szczeliny dylatacyjne przy krawędziach należy zakryć listwami przyściennymi. Listwy mocuje się do ściany, nigdy nie do podłogi. W przypadku podłogi laminowanej, między podłogą a listwą najlepiej pozostawić odstęp 1 mm.

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.3

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.3

Podłoże

Przed położeniem podłogi należy upewnić się, czy podłoże jest całkowicie suche i równe. W przypadku nowych posadzek należy sprawdzić wilgotność podłoża przy pomocy wilgotnościomierza. Podłoże uważa się za wilgotne, jeżeli wilgotność jastrychu cementowego przekracza 1,8 CM%, a anhydrytowego 0,3 CM%. W takiej sytuacji podłoże nie nadaje się do układania paneli.

Wszystkie nierówności podłoża należy wyrównać. Na podłożach mineralnych (beton, jastrych) trzeba wykonać izolację paroszczelną z folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm. Izolacja jest również niezbędna, jeżeli w pomieszczeniu wykonano wodne ogrzewanie podłogowe. Pomieszczenia na parterze (w przypadku braku piwnicy) należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną o grubości min. 1,2 mm. Przy ścianach folię należy zawinąć do góry. Poszczególne pasy folii należy połączyć na zakładkę (ok. 10 cm), a miejsca łączenia uszczelnić taśmą klejącą.

Jeżeli pomiędzy podłożem a panelami ma być ułożona pośrednia warstwa organiczna (np. z płyt wiórowych), to izolację należy umieścić pod tą warstwą. Na izolacji paroszczelnej lub płytach wiórowych należy ułożyć podkład wyciszający (płyty izolacyjne, korek itp.). Maksymalna grubość materiału podkładowego może wynosić 3 mm.

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.2

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.2

Sprawdzenie towaru i przechowywanie paneli

Panele należy przechowywać w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, najlepiej na jego środku (w odległości przynajmniej 1 metra od ścian). Otwarte lub uszkodzone opakowania należy szczelnie zakleić taśmą klejącą.

Przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić, czy poszczególne elementy podłogi nie wykazują widocznych usterek. Nie wolno układać paneli, na których jeszcze przed ułożeniem widoczne były uszkodzenia i różnice kolorystyczne ? należy to niezwłocznie zgłosić do punktu zakupu.

Zanim panele zostaną ułożone w mieszkaniu, powinny przejść krótki proces aklimatyzacji. Pod wpływem zmiany temperatury (np. poprzez przewiezienie do ciepłego mieszkania z chłodnego magazynu) panele są narażone na szok termiczny, zwłaszcza zimą. Na 2-3 dni przed montażem, bezpośrednio po umieszczeniu paneli w miejscu przeznaczenia, zamknięte paczki należy ułożyć w stos krzyżowy na środku pomieszczenia o temperaturze min. 18°C i wilgotności względnej maks. 75%.

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.1

O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych ? cz.1

Pomiary i zakup

Przed zakupem paneli podłogowych należy dokładnie wymierzyć powierzchnię podłogi, biorąc pod uwagę wszystkie wnęki i załamania w danym pomieszczeniu. Warto także wstępnie rozrysować plan podłogi, opisując długość każdej ściany.

Aby uniknąć kłopotów przy montażu, warto kupić niewielki zapas paneli (zwyczajowo 8-10%). Ilość nadwyżki zależy od kilku czynników, między innymi od kształtu pomieszczenie lub tzw. przeszkód, czyli rur, futryn lub mebli w zabudowie. Podczas zakupu sprzedawca pomoże zaplanować odpowiednią ilość desek, biorąc pod uwagę nie tylko powierzchnię i układ pomieszczenia, lecz także wymiary konkretnych paneli i ich ilość w paczce